Close
Inspirations >> My Canon Story

Hoa vườn nhà

By thangtran261073
Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

800

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

100

Aperture

f 3.2

Shutter Speed

1/4 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

250

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

160

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

320

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Vài chậu lan huệ trồng trước hiên nhà

thangtran261073

thangtran261073

1 stories