LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
登錄及註冊功能已停用並進行升級及維護,將於20/11/2020恢復作業,感謝您的耐心等 待。
Close
靈感 >> My Canon Story

เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล

By =Notto0379=
Camera

Canon EOS R

Lens

EF17-40mm f/4L USM

ISO

250

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF17-40mm f/4L USM

ISO

250

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF17-40mm f/4L USM

ISO

320

Aperture

f 7.1

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF17-40mm f/4L USM

ISO

320

Aperture

f 7.1

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF17-40mm f/4L USM

ISO

250

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0 EV

เที่ยวบางปู...ดูนกนางนวล สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 . สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวบางปูและยังเป็นจุดแวะเที่ยวสำหรับคนที่มาบางปู บรรยากาศดี มีนกนางนวลให้ชมด้วย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายน จะมีนกนางนวลหลายพันธุ์ อพยพหนีหนาวมาอาศัย อยู่ในเขตนี้ ตอนเย็นๆ เหมาะแก่การถ่ายภาพ และพักผ่อนเป็นอย่างมาก

=Notto0379=