ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

or select camera & lens settings

กล้อง

ลบล้าง

เลนส์

ลบล้าง

Aperture

Clear

Shutter Speed

Clear

ISO

ลบล้าง

Exposure Compensation

ลบล้าง
แรงบันดาลใจ >> My Canon Story

Hallstatt

2017-11-30
0
20.99 k

We woke up early in the morning and walked slowly to the most popular photo point in Hallstatt which is in the opposite direction of the Evangelical Church for the shot. We were deeply impressed by the scenery just right in front us. WOW, it's like a fairy tale village come to life. The shimmering reflections onto the glassy waters as the boat glides across creates a scene that resonates tranquility. It was really worth waiting for this breathtaking morning landscape of Austria’s oldest and most photographed Alpine Village. We know very well we will definitely be back again one day. :)

 • Camera

  N/A

  Lens

  N/A

  ISO

  N/A

  Aperture

  N/A

  Shutter Speed

  N/A

  Exposure Compensation

  N/A

แบ่งปันภาพถ่ายของคุณใน My Canon Story แล้วร่วมลุ้นโอกาสเผยแพร่ผลงานบนโซเชียลมีเดียของเรา