ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

or select camera & lens settings

กล้อง

ลบล้าง

เลนส์

ลบล้าง

Aperture

Clear

Shutter Speed

Clear

ISO

ลบล้าง

Exposure Compensation

ลบล้าง
แรงบันดาลใจ >> My Canon Story

Can’t wait for the summer

2018-02-12
0
25.96 k

The summer time is not enough long. The person in frame is one of my friends, we hang out often and love taking photos. In the summer we’ve been to many beautiful places in Japan and explore. Nowadays, many camera manufacturers produce good cameras. Sometimes the variety makes you indecisive to choose one. I’d like to share why I choose Canon here. First one is its image tastes. I think Canon cameras describe colors naturally. For example for portraits the skin tones are nice and soft but for landscapes it captures the ditails well. The balance is very good. Secondly the variety of lenses in the market. If you are the first shopper of DSLR, that means you are going to have a decision of camera systems. After you buy a first camera, you might be interested in next lens. Canon gears have the largest choices of lenses in the market. It gives you hundreds of choices including third party lens manufacturers. Photography is fun. If you’re diving into this world, I would say “Dive in now”. Grab one whatever you like and just go wherever you want to go. I can’t wait for the next summer for my next photo trip.

 • Camera

  N/A

  Lens

  N/A

  ISO

  N/A

  Aperture

  N/A

  Shutter Speed

  N/A

  Exposure Compensation

  N/A

แบ่งปันภาพถ่ายของคุณใน My Canon Story แล้วร่วมลุ้นโอกาสเผยแพร่ผลงานบนโซเชียลมีเดียของเรา