Close
เคล็บลับการถ่ายภาพ >> All Tips & Tutorials

การเริ่มถ่ายภาพแนวคอนเซ็ป

การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปคืออะไรกันแน่

การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปอาจจัดได้ว่าเป็นการถ่ายภาพแนววิจิตรศิลป์ที่แสดงถึงไอเดีย โดยเน้นคอนเซ็ปของภาพเหนือสิ่งอื่นใด ทุกภาพมุ่งสะท้อนสื่อความหมายต่อผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนสังคม เสียงร่ำร้องจากใจ หรือถ้อยแถลงทางการเมือง ผ่านการสร้างภาพที่คิดไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี หรือด้วยการใช้เทคนิคภายหลังการถ่ายภาพ

“อิสรภาพ”. กล้อง EOS 5D Mark III เลนส์ EF50mm f/1.4 USM, f/5, 50mm, 1/640sec, ISO250 โดยFlorentina Amon

หนึ่งในการนำเสนอการถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปครั้งแรก คือภาพถ่ายบุคคลซึ่ง Hippolyte Bayardถ่ายภาพด้วยตนเอง คือภาพ Drowned Manเมื่อปี ค.ศ. 1840 ภาพที่กลายเป็นภาพโดดเด่นในขณะนี้ เป็นผลจากการที่เขาตอบโต้การขาดความยอมรับนับถือ ฐานะหนึ่งในผู้คิดค้นหลักการถ่ายภาพ และบอกเล่าเรื่องราวถึงการที่เขา "โดดน้ำตาย" สืบเนื่องจากการขาดความเป็นธรรมของรัฐบาลฝรั่งเศส ปัจจุบันภาพถ่ายแนวคอนเซ็ปมีหลักพื้นฐานสองข้อในการนำมาใช้ คือเป็นหลักการ หรือเป็นรูปแบบศิลปะ ต้องอาศัยจินตนาการอย่างมาก บ่อยครั้งผลที่ออกมาจึงเป็นภาพสะท้อนความจริงที่บิดเบือน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบไว้ว่าจุดหมายของภาพแนวคอนเซ็ป ไม่ใช่การสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบ เหมือนกับ แนวนอน หรือ แนวรูปแบบในสแตรนด์ ถึงแม้ผลงานที่ออกมาต้องรักษาสุนทรียภาพไว้ระดับหนึ่ง ทว่าจุดหมายบั้นปลายคือการให้ผู้ชมนึกภาพในหัวคิด และทำการตีความหมายด้วยตนเอง

“Return” กล้อง EOS 5D Mark III เลนส์ EF50mm f/1.4 USM, f/1.4, 50mm, 1/200sec, ISO200 โดยFlorentina Amon

การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปเป็นหลักการ

ในฐานะที่เป็นหลักการ ภาพแนวคอนเซ็ปจึงเกี่ยวกับการสร้างภาพที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปอย่างลงตัว เช่น ในการโฆษณา หรือคลังภาพ ซึ่งภาพที่ออกมาสื่อความหมายถึงคอนเซ็ปที่คิดไว้ล่วงหน้า และนำมาใช้เป็น"เวที"สร้างไอเดียให้เป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ภาพชายคนหนึ่งภายใต้ภูเขาน้ำตาล บอกเตือนภัยอันตรายของการบริโภคน้ำตาล หรือมีคนยืนอยู่ใต้น้ำตกไหลเย็น แสดงความรู้สึกสดชื่นจากเนื้อสัมผัสของแผ่นเช็ดตัวอเนกประสงค์แบรนด์หนึ่ง

 

“Clouds To The Sky” กล้อง EOS 5D Mark III เลนส์ EF50mm f/1.4 USM, f/2.2, 50mm, 1/40sec, ISO400 โดย Florentina Amon

ภาพแนวคอนเซ็ปเป็นรูปแบบศิลปะ

ในฐานะที่เป็นรูปแบบศิลปะ การถ่ายภาพแนวนี้ไม่เคยมีการกำหนดคำนิยามไว้อย่างดีมาก่อน ผลงานศิลปะปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ตอนทศวรรษปี ค.ศ. 1960 โดยเป็นลู่ทางที่ศิลปินจะบันทึกกระบวนการของศิลปะแบบอื่นที่ไม่ใช่ภาพถ่าย เช่น ศิลปะการแสดง หรือประติมากรรม โดยถือว่าเป็นศิลปินแนวคอนเซ็ป ไม่ใช่ช่างภาพ ในสมัยนั้น การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปจัดว่าเป็นการแสดงผลงานที่ไม่ได้ความ จากพรสวรรค์ของศิลปิน เพราะคุณภาพของภาพที่เป็นผลงานถูกตัดสินโดยยึดหลักจากความสามารถทางเทคนิค ไม่ใช่จากเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม วันเวลาผันเปลี่ยนไป การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปเป็นรูปแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชู

 

“Shelter” กล้อง EOS 5D Mark III เลนส์ EF50mm f/1.4 USM, f/1.4, 50mm, 1/250sec, ISO100 โดยFlorentina Amon

ทำได้อย่างไร

การถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปส่วนใหญ่คือการผสมผสานของเทคนิคต่างๆเพื่อสื่อความหมายจากการใช้ภาพเปรียบ เทียบอารมณ์ความรู้สึกข องภาพศิลปะและการถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปนำจิตใต้สำนึกของมนุษย์มาใช้เป็นลูกเล่น โดยที่ศิลปินใช้ภาพที่เขารู้ว่าจะปลุกปฏิกิริยาและความรู้สึกผูกพันจากผู้ชม ช่างภาพบางคนผสมผสานสัญลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไว้ในผลงานของเขา เช่น การใช้สีขาวเพื่อเป็นตัวแทนความบริสุทธิ์ หรือตั้งใจเลือกใช้ความคลุมเครือและความรู้สึกนึกคิดจากการตีความหมายของรายบุคคล เป็นแรงขับเคลื่อนการสนทนาและการโต้แย้งเกี่ยวกับผลงานของเขา เมื่อนั้นก็ตรงประเด็นแล้วที่ช่างภาพผู้เลือกทุ่มตัวให้กับการถ่ายภาพแนวนี้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการที่มนุษย์ประมวลผลข้อมูลและจินตนาการ เพราะเมื่อนั้นแหละที่เขาจะสามารถสร้างผลงานที่เข้าถึงผู้อื่นได้ในเชิงลึก

แต่ไม่ได้หมายความว่าทักษะทางเทคนิคไม่มีความสำคัญ แม้ว่าแก่นแท้ของการถ่ายภาพแนวคอนเซ็ปจะอยู่ที่ไอเดีย ทว่าความเข้าใจในหลักพืนฐานของการถ่ายภาพ คือหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงาน การมีทักษะที่จะใช้แสง เงา การสร้างภาพ และเทคนิคภายหลังการถ่ายภาพ อาจส่งเสริมอย่างยิ่งต่อการสื่อความหมายที่ช่างภาพพยายามสะท้อนให้เห็น และจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมีความปรารถนาที่จะตอบรับ

 

 

รับอัพเด ทล่าสุด ประกอบด้วยข่าว เคล็ดลับ และลูกเล่นต่างๆ โดยการลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก!

 

โปรไฟล์ช่างภาพ

Mona Teo

Mona Teo เป็นนักเขียน พักอยู่ที่สิงคโปร์ เธอเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดทรงพลังกว่าบทประพันธ์ (โดยไม่นับกาแฟ) เธอเป็นนักดำน้ำและนักเดินทางตัวยง เธอมี Kindle เป็นเพื่อนร่วมทางในเที่ยวบิน และเธอแสวงหาแรงบันดาลใจจากโลกรอบข้าง