LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
การลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษา และจะดำเนินการต่อได้ในวันที่ 20 พ.ย. 2563 ขอบคุณสำหรับการอดทนรอ
Close
Tips & Tutorials >> Lessons

In Focus: Photography Concepts

กฎสามส่วนและอัตราส่วนทองคำคืออะไร ส่งผลต่อภาพถ่ายอย่างไร มีหลากหลายเทคนิคในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย แต่การเรียนรู้วิธีใช้เทคนิคเบื้องต้นสองอย่างนี้ จะช่วยปรับปรุงสุนทรียะในภาพถ่ายของคุณ ลองดู Infographic ที่เรียนรู้ได้ง่าย เพื่อสร้างภาพงดงามด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้