Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: PowerShot SX70 HS

ด้วยความสามารถในการใช้งานที่ดีขึ้นออพติคอลซูม 65x เลนส์มุมกว้าง 21 มม. และใช้พลังงานจากโปรเซสเซอร์ DIGIC 8 ที่ล้ำสมัย PowerShot SX70 HS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูงจากระยะใกล้จนถึงระดับไกล