LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
การลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษา และจะดำเนินการต่อได้ในวันที่ 20 พ.ย. 2563 ขอบคุณสำหรับการอดทนรอ
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: RF Lens

เลนส์RF เป็นส่วนหนี่งของเลนส์ตระกูล L(Luxury) ของแคนนอน ซึ่ง EOS R system สามารถใช้งานร่วมกับ EF system ได้อย่างลงตัว
เมาท์ RF มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้ชิ้นเลนส์อยู่ใกล้ sensor มากขึ้น ช่วยลดแสงสะท้อนและความเพี้ยนของแสง ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น