Close
เคล็บลับการถ่ายภาพ >> All Tips & Tutorials

Tips & Tricks by Canon – Pan Action

2015-09-10

การถ่ายภาพแบบแพนแอคชั่น - อีกหนึ่งเทคนิคการถ่ายภาพที่น่าสนใจ ซึ่งมักใช้กับการถ่ายภาพกีฬาหรือเมื่อต้องถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เมื่อใช้เทคนิคนี้ร่วมกับระบบ AI Servo ของ Canon จะช่วยให้ถ่ายภาพประเภทนี้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น