NewWe are undergoing maintenance. Login will be back soon
Close
My Canon Story

แชร์เรื่อง Canon ประสบการณ์
และเคล็ดลับของคุณ

เขียนเรื่องราวของคุณ ดูเรื่องราวทั้งหมด
  • เกี่ยวกับเรื่องราวของแคนนอนของฉัน

    เรื่อง Canon ของฉัน คือการร่วมมือร่วมใจในชุมชน โดยการแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านภาพและเรื่องราว

  • เรื่องราว และภาพถ่ายดีดี

    การเล่าเรื่อง คือวิธีที่ดีที่สุดในการสอน สร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น นักถ่ายภาพใช้กล้องเป็นตัวเล่าเรื่องผ่านภาพที่สวยงาม มีพลัง และเรื่องราวที่น่าประทับใจ

  • เข้าร่วมฟรี

    แค่ลงทะเบียน และการส่งเรื่องราวของคุณก็จะเป็นเรื่องง่าย