แรงบันดาลใจ >> My Canon Story

Wesak Day

By marcus.wong_546
Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

400

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/49 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/39 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

400

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/49 sec

Exposure Compensation

0 EV

A Wesak Day in Ipoh

marcus.wong_546

marcus.wong_546

1 เรื่องราว