แรงบันดาลใจ >> My Canon Story

งานฝังลูกนิมิต วัดบ้านดอนน้อย ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

By korakoch.soontronphokin_1810
Camera

Canon EOS 80D

Lens

10-20mm

ISO

200

Aperture

f 22.6

Shutter Speed

4 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

10-20mm

ISO

100

Aperture

f 22.6

Shutter Speed

1 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

10-20mm

ISO

100

Aperture

f 22.6

Shutter Speed

4 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

10-20mm

ISO

250

Aperture

f 22.6

Shutter Speed

Bulb

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

10-20mm

ISO

100

Aperture

f 22.6

Shutter Speed

50307/4849 sec

Exposure Compensation

0 EV

สีสัน ความเชื่อ พุทธศาสนา

korakoch.soontronphokin_1810