Close

© 1997 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku© Pokémon.

TM และ ® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo

สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายในสิงคโปร์เท่านั้น