LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Kỹ Thuật Sử Dụng Đèn Flash Tích Hợp

Đèn flash tích hợp thường được liên tưởng đến ánh sáng gắt, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, trong những tình huống phù hợp với những kỹ thuật phù hợp, nó có thể giúp bạn khắc phục các điều kiện ánh sáng bất lợi, và thậm chí có được một số hiệu ứng rất đẹp! Sau đây là một số bài viết chỉ cho bạn có thể làm gì và cách thực hiện.