LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Chụp Khoảnh Khắc Bằng Hệ Thống EOS R

Hệ thống EOS R nhằm mục đích mở rộng khả năng sáng tạo của các nhiếp ảnh gia. Đọc tiếp để tìm hiểu cách các nhiếp ảnh gia này đã sử dụng máy ảnh EOS R và ống kính RF trong thể loại nhiếp ảnh của họ để thể hiện khả năng sáng tạo, mang lại tiếng nói độc đáo cho câu chuyện hình ảnh của họ.