Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: M200

Chụp dễ dàng, khoe phong cách. Bạn không cần học bài ảnh khi chụp bằng Canon EOS M200. Máy ảnh không gương lật này với các điều khiển một chạm trực quan có thể giúp chia sẻ hình ảnh và video chất lượng cao, dễ dàng. Những bức hình hoàn hảo,trợ thủ "sống ảo" hoàn hảo của bạn.