Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: EOS R

EOS R là máy ảnh không gương lật full-frame đầu tiên của Canon. Nó có hệ thống ngàm 54mm mang lại sự xuất sắc quang học, cho phép khám phá các biên giới mới. Các tính năng chính của EOS R bao gồm:

- bắt nét ở điều kiện gần như tối hoàn toàn với EV-6
- 5,655 điểm lấy nét tự chọn
- AF Phát hiện Mắt