LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: EOS R

EOS R là máy ảnh không gương lật full-frame đầu tiên của Canon. Nó có hệ thống ngàm 54mm mang lại sự xuất sắc quang học, cho phép khám phá các biên giới mới. Các tính năng chính của EOS R bao gồm:

- bắt nét ở điều kiện gần như tối hoàn toàn với EV-6
- 5,655 điểm lấy nét tự chọn
- AF Phát hiện Mắt