LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: Đánh giá Hệ thống EOS R

Bạn đang xem xét một hệ thống mirrorless full-frame nhưng không chắc cái nào phù hợp với mình? Đọc các bài đánh giá và so sánh giữa các máy ảnh EOS R sau đây để giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn.