Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: EOS RP

EOS RP là máy ảnh thứ hai trong dòng máy ảnh không gương lật có thể thay đổi ống kính toàn khung hình của Canon. Nó kế thừa ngàm ống kính RF và hiệu suất cao của hệ thống EOS R thành một thân máy nhỏ hơn, nhẹ hơn. EOS RP là lý tưởng để chụp ảnh du lịch và sản xuất video quy mô nhỏ.