LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
Tips & Tutorials >> Collections

In Focus: RF Lenses

Hệ ống kính RF thuộc dòng ống kính cao cấp (Luxury- L) của Canon được phát triển từ những ưu thế quang học nổi tiếng từ hệ ống kính Canon EF. Ngàm ống kính RF có đường kính lớn hơn cho phép các phần thấu kính được bố trí gần hơn với cảm biến. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng và quang sai để cho ảnh chụp hoàn hảo hơn.