LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close

collections

Bạn đang làm quen với máy ảnh mới? Một số mẹo và hướng dẫn sau đây được tổng hợp để giúp bạn nắm rõ máy ảnh của mình từ trong ra ngoài!