LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close

lessons

Bạn vừa làm quen với nhiếp ảnh hoặc cần bồi dưỡng lại kiến thức? Từ lý thuyết nhiếp ảnh, cài đặt máy ảnh đến kỹ thuật chụp và cách sử dụng phụ kiện, những bãi học được thiết kế súc tích, dễ hiểu sẽ giúp bạn chủ động học theo thời gian của mình để nắm vững kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!