Scheduled Maintenance: Some services on SNAPSHOT may not be available on 28 July 2019 from 1am to 4am. We apologise for any inconvenience caused.
Close

lessons

Bạn vừa làm quen với nhiếp ảnh hoặc cần bồi dưỡng lại kiến thức? Từ lý thuyết nhiếp ảnh, cài đặt máy ảnh đến kỹ thuật chụp và cách sử dụng phụ kiện, những bãi học được thiết kế súc tích, dễ hiểu sẽ giúp bạn chủ động học theo thời gian của mình để nắm vững kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!