NewWe are undergoing maintenance. Login will be back soon
Close
My Canon Story

Chia sẻ các bài viết,
trải nghiệm và mẹo về Canon của bạn.

Viết câu chuyện của bạn XEM TẤT CẢ CÁC CÂU CHUYỆN
  • Về Câu Chuyện Canon Của Tôi

    Câu Chuyện Canon Của Tôi là một cách để mang cộng đồng lại gần nhau bằng cách chia sẻ trải nghiệm của họ qua các hình chụp và câu chuyện.

  • Đó là tất cả về hình ảnh và Truyện

    Kể chuyện là cách hay nhất để dạy, thuyết phục, và thậm chí là hiểu nhau và hiểu chính mình. Các nhiếp ảnh gia dùng camera của họ làm công cụ khám phá. Các hình ảnh là bằng chứng của Sức Mạnh của Hình & Bài Viết.

  • Tham gia MIỄN PHÍ

    Chỉ cần đăng ký và rất dễ dàng để gửi câu chuyện của bạn.