LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Territorial talk

By sandip.rajguru_3649
Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

-0.33333333333333 EV

During my visit at Dehradun saw this territorial talk between them.

sandip.rajguru_3649

I am Not Proffessional but try to learn story in nature.

sandip.rajguru_3649

1 Câu chuyện