LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Peaceful Diwali

By nithinreddy.aenugu_2256
Camera

Canon EOS 77D

Lens

N/A

ISO

6400

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

N/A

ISO

400

Aperture

f 25.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

N/A

ISO

400

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Made this Diwali peacefully and happly with sound of my cameras shutter without any pollution

nithinreddy.aenugu_2256