LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Portia Mariae

By @iamseanmikhaildesign
Lens

N/A

ISO

100

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Lens

N/A

ISO

400

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Lens

N/A

ISO

400

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Always look up and talk to God.

@iamseanmikhaildesign

A person who always believe that all things are possible.

@iamseanmikhaildesign

1 Câu chuyện