LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Fish and men

By m.syafiq85
Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 6.8

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 7.1

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Sometimes men are more interested of fishing. Regardless weather and terrain.

m.syafiq85

Simple and active

m.syafiq85

1 Câu chuyện