LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

โมบายสไตล์ปัก(ปักธงชัย) จิมทอมสันต์ฟาร์ม

By korakoch.soontronphokin_1810
Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

8000

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/80 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

100

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

100

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/1600 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

1000

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/80 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

100

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/320 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

เรื่องราวโคราชผ่านการเส้นด้ายและการทักทอ

korakoch.soontronphokin_1810