LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Wesak Day

By marcus.wong_546
Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

400

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/50 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/40 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

400

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

EF24mm f/2.8

ISO

3200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/50 sec

Exposure Compensation

0 EV

A Wesak Day in Ipoh

marcus.wong_546

marcus.wong_546

1 Câu chuyện