LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

cats_First_try

By yahsin.frankie
Camera

Canon EOS M50

Lens

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

ISO

1250

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

ISO

100

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

ISO

100

Aperture

f 7

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

ISO

100

Aperture

f 6.4

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

ISO

800

Aperture

f 6.4

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

EOS_M50. its my first Canon EVIL. didnt set up , just AUTO. love kitty cats.

yahsin.frankie

yahsin.frankie

1 Câu chuyện