LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Semalam di Cianjur

By yekti.utami79
Camera

Canon EOS M10

Lens

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

ISO

6400

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/8 sec

Exposure Compensation

2 EV

Camera

Canon EOS M10

Lens

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/30 sec

Exposure Compensation

2 EV

Camera

Canon EOS M10

Lens

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/5 sec

Exposure Compensation

2 EV

Camera

Canon EOS M10

Lens

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

ISO

5000

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/40 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M10

Lens

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

ISO

6400

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/25 sec

Exposure Compensation

0 EV

Salah satu kekayaan religi di Cianjur

yekti.utami79

Free

yekti.utami79

1 Câu chuyện