LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Hoa vườn nhà

By thangtran261073
Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

800

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

100

Aperture

f 3.2

Shutter Speed

1/4 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

250

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

160

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS M50

Lens

EF50mm f/1.8 STM

ISO

320

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Vài chậu lan huệ trồng trước hiên nhà

thangtran261073

thangtran261073

1 Câu chuyện