LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Learning to Knit

By sutowo.brotosuseno_42
Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 3.2

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/50 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Learning to Knit by PKK RW 013 SERUA - CIPUTAT - TANGERANG SELATAN

sutowo.brotosuseno_42

Just like photography

sutowo.brotosuseno_42

1 Câu chuyện