LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Man's Best Friend

By steven1980
Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/30 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/60 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/30 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 80D

Lens

N/A

ISO

100

Aperture

f 2.8

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0 EV

Dogs.... One of man's best friend....

steven1980

Loves taking photo whenever is shown in front of me.