LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Story of new zealand

By agus.go
Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

ISO

100

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

ISO

200

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

ISO

100

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/80 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

ISO

400

Aperture

f 3.5

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

ISO

100

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Story at new zealand

agus.go

Love all photography

agus.go

1 Câu chuyện