LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

木棉花

By 如果
Camera

Canon EOS 7D

Lens

N/A

ISO

6400

Aperture

f 8

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Lens

N/A

ISO

200

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/1250 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

160

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

160

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 7D

Lens

N/A

ISO

6400

Aperture

f 8

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

珍惜

如果

隨心所欲,自由飛翔

如果

2 Câu chuyện