LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

亞洲輝椋鳥

By 義興.鄭_821
Camera

Canon EOS 50D

Lens

70-300mm

ISO

400

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 50D

Lens

70-300mm

ISO

400

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/400 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS 50D

Lens

70-300mm

ISO

400

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0.66666666666667 EV

亞洲輝椋鳥又名輝椋鳥、菲律賓椋鳥,為八哥科輝椋鳥屬下的一個種.入侵台灣後成為強勢的外來種

義興.鄭_821

一個喜歡用光的角度欣賞大自然的拍拍者