LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Night scenery of Manila Intramuros

By david.kim_640
Camera

Canon EOS R

Lens

N/A

ISO

2000

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/25 sec

Exposure Compensation

-0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

N/A

ISO

6400

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/25 sec

Exposure Compensation

-0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

N/A

ISO

2000

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/25 sec

Exposure Compensation

-0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

N/A

ISO

4000

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/25 sec

Exposure Compensation

-0.66666666666667 EV

Camera

Canon EOS R

Lens

N/A

ISO

3200

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/30 sec

Exposure Compensation

-0.66666666666667 EV

Night scenery of Manila Intramuros

david.kim_640

I am a Korean who lives in the Philippines. My hobby is traveling.

david.kim_640

1 Câu chuyện