LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

ทริปเดียวรอบประเทศกัมพูชา

By เฉาก๊วย.จำนาญศิลป์_1416
Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF70-200mm f/2.8L USM

ISO

200

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF70-200mm f/2.8L USM

ISO

200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF24-70mm f/2.8L II USM

ISO

200

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF70-200mm f/2.8L USM

ISO

100

Aperture

f 4

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 6D

Lens

EF24-70mm f/2.8L II USM

ISO

200

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

การเดินทางในทริปเดียว เที่ยวรอบประเทศกัมพูชา ไปทุกภาพ และเกือบทุกๆสถานที่ สำคัญ ๆ ของประเทศกัมพูชา ด้วย Scooter ยี่ห้อ Scomadi โดยใช้เวลา ทั้งหมด 14 วัน 14 คืน

เฉาก๊วย.จำนาญศิลป์_1416

เฉาก๊วย.จำนาญศิลป์_1416

1 Câu chuyện