LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Lights

By jin han.son_18
Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 9.9

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

-1.3333333333333 EV

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

800

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF50mm f/1.8 II

ISO

800

Aperture

f 1.8

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 9.9

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

-1.3333333333333 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 6.4

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

-1.3333333333333 EV

“In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.” --Francis Bacon-

jin han.son_18

jin han.son_18

2 Câu chuyện