LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Philippine Animals

By jin han.son_18
Lens

EF90-300mm f/4.5-5.6

ISO

100

Aperture

f 7

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

1 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 6.4

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0.33333333333333 EV

Lens

EF90-300mm f/4.5-5.6

ISO

100

Aperture

f 7

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

1 EV

Lens

EF90-300mm f/4.5-5.6

ISO

400

Aperture

f 5

Shutter Speed

1/1250 sec

Exposure Compensation

0.33333333333333 EV

Lens

EF90-300mm f/4.5-5.6

ISO

400

Aperture

f 9.9

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

The Philippines animals have their beauty and difference from other countries.

jin han.son_18

jin han.son_18

2 Câu chuyện