LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Blended in it

By nithinreddy.aenugu_2256
Camera

Canon EOS 77D

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

-1.3333333333333 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

400

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/800 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

400

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/1000 sec

Exposure Compensation

0 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

200

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/2000 sec

Exposure Compensation

-1.6666666666667 EV

Camera

Canon EOS 77D

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

100

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/1600 sec

Exposure Compensation

-1.3333333333333 EV

Birds are blended in it like the clouds in the sky

nithinreddy.aenugu_2256