LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Street Photography

By dineshzontra_
Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

100

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

400

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

200

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

200

Aperture

f 5.6

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

100

Aperture

f 4.5

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

The Story Behind these pictures is simple it's a fine evening so I decided to go for a Photowalk!

dineshzontra_

dineshzontra_

1 Câu chuyện