LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Sunset at Paddy Field

By hari2597
Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 18

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 18

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 18

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 18

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

800

Aperture

f 18

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Taken while i was visiting paddy fields.

hari2597