LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Dragonfly

By hari2597
Lens

N/A

ISO

1600

Aperture

N/A

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

1600

Aperture

N/A

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

1600

Aperture

N/A

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

1600

Aperture

N/A

Shutter Speed

1/160 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

N/A

ISO

1600

Aperture

N/A

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

0 EV

Shot this with lens reversed holding it in my hand (18-55mm)

hari2597