LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Bird

By hari2597
Lens

18-250mm

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/125 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

18-250mm

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

18-250mm

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

18-250mm

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

18-250mm

ISO

6400

Aperture

f 6.3

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Saw him resting

hari2597