LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

butterflies....flowers....

By dani.queddeng_990
Lens

EF100mm f/2.8L Macro IS USM

ISO

1600

Aperture

f 9.9

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8L Macro IS USM

ISO

400

Aperture

f 12.9

Shutter Speed

1/100 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8L Macro IS USM

ISO

1000

Aperture

f 8

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

ISO

500

Aperture

f 9.9

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF100mm f/2.8L Macro IS USM

ISO

200

Aperture

f 12.9

Shutter Speed

1/200 sec

Exposure Compensation

0 EV

just another day.... keep on clicking

dani.queddeng_990