LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

In the rain

By atik.zisan_103
Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

800

Aperture

f 2.2

Shutter Speed

1/160 sec

Exposure Compensation

N/A

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

1600

Aperture

f 2.2

Shutter Speed

1/160 sec

Exposure Compensation

N/A

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

800

Aperture

f 2.2

Shutter Speed

1/160 sec

Exposure Compensation

N/A

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

800

Aperture

f 2

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

N/A

Lens

EF85mm f/1.8 USM

ISO

800

Aperture

f 2

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

N/A

Rain is beautiful, rain is romantic. But, rain is not beautiful for all.

atik.zisan_103

I love capturing lights..