LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Faith Seeker

By faizankhurshids
Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

3200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/250 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

-1 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

3200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/500 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II

ISO

3200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/640 sec

Exposure Compensation

0 EV

Lens

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

ISO

200

Aperture

f 5.7

Shutter Speed

1/1250 sec

Exposure Compensation

0 EV

Amid COVID-19 and bone chilling winter, kashmiri Muslim devotees pray as the head priest displays a relic of Sufi saint Syed Abdul Qadir Gilani at his shrine in Srinagar, in Indian controlled Kashmir.⁠ Hundreds of devotees thronged the shrine to mark the Friday Following of saint's Urs, or yearly commemoration.⁠

faizankhurshids

faizankhurshids

1 Câu chuyện