LOGIN/SIGN UP function is disabled for upgrade and maintenance. It will resume on 02/07/2021 10.30 AM SGT. Thank you for your patience.
ð Vì lý do nâng cấp và bảo trì nên chức năng ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ sẽ bị gián đoạn tạm thời và sẽ kích hoạt trở lại vào 20/11/2020. Mong các bạn thông cảm.
Close
CẢM HỨNG >> My Canon Story

Light painting

By hari2597
Camera

EOS 700D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

EOS 700D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

EOS 700D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

EOS 700D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Camera

EOS 700D

Lens

N/A

ISO

N/A

Aperture

N/A

Shutter Speed

N/A

Exposure Compensation

N/A

Light Painting in Waterfalls

hari2597